MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Máy đo đường huyết Safe Accu - Sinocare

Giá niêm yết: 1.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 500.000 VNĐ

Máy đo đường huyết OGCare

 

Giá khuyến mãi: 1.100.000 VNĐ

Máy đo đường huyết ONETOUCH Ultra Plus

Giá niêm yết: 1.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.495.000 VNĐ

Máy đo đường huyết ONETOUCH SelectSimple

Giá niêm yết: 1.390.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.190.000 VNĐ

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ON-CALL PLUS

Giá niêm yết: 1.550.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 890.000 VNĐ

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT CLEVER CHEK

Giá niêm yết: 650.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 495.000 VNĐ

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT TERUMO

Giá niêm yết: 1.400.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.300.000 VNĐ

Máy đo đường huyết On call EZ II

Giá niêm yết: 990.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 750.000 VNĐ

Máy đo tiểu đường Performa

Giá niêm yết: 1.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.580.000 VNĐ

Máy đo đường huyết ACCU-CHEK Active

Giá niêm yết: 1.750.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 990.000 VNĐ