MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT CLEVER CHECK

Giá niêm yết: 650.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550.000 VNĐ

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT TERUMO

Giá niêm yết: 1.400.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.300.000 VNĐ

Máy đo đường huyết One Touch Ultra 2

Giá niêm yết: 1.950.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Máy đo đường huyết On call EZ II

Giá niêm yết: 990.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 900.000 VNĐ

Máy đo tiểu đường Performa

Giá niêm yết: 1.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Máy đo đường huyết ACCU-CHEK Active

Giá niêm yết: 1.750.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.200.000 VNĐ