QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

Que thử đường huyết OGcare hộp 50 que

Giá niêm yết: 290.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 260.000 VNĐ

Que thử đường huyết OGcare hộp 25 que

Giá niêm yết: 220.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 180.000 VNĐ

Kim chích máu TERUMO MEDISAFE FIT

 

Giá khuyến mãi: 70.000 VNĐ

Que thử đường huyết EasyMax

Giá niêm yết: 375.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 350.000 VNĐ

Que thử đường huyết FDK

 

Giá khuyến mãi: 170.000 VNĐ

Que tiểu đường Accu Chek Instant

 

Giá khuyến mãi: 250.000 VNĐ

Que thử đường huyết GlucoDr

 

Giá khuyến mãi: 155.000 VNĐ

Que thử đường huyết Safe Accu- Sinocare

Giá niêm yết: 300.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 160.000 VNĐ

Que thử đường huyết Clever Chek TD 4320

Giá niêm yết: 160.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 140.000 VNĐ

Que thử đường huyết OneTouch Ultra Plus

Giá niêm yết: 250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 230.000 VNĐ

Que thử tiều đường Oncall Advanced

Giá niêm yết: 220.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 200.000 VNĐ

Que thử đường huyết Terumo

Giá niêm yết: 270.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 260.000 VNĐ