CÂN SỨC KHOẺ

CÂN SỨC KHỎE TANITA HA 680

Giá niêm yết: 400.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 350.000 VNĐ

CÂN ĐIỆN TỬ ĐỨC BEURER GS203

Giá niêm yết: 650.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 600.000 VNĐ

Cân cơ học Beurer MS01

Giá niêm yết: 380.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 350.000 VNĐ

Cân điện tử cho em bé 1 đến 5 tuổi…

Giá niêm yết: 1.950.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.750.000 VNĐ

Cân sức khỏe có thước đo chiều cao 120kg

Giá niêm yết: 1.850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.650.000 VNĐ

Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron HBF-306

Giá niêm yết: 1.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron HBF-212

Giá niêm yết: 1.350.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.300.000 VNĐ

Cân điện tử Omron HN-286

Giá niêm yết: 900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 850.000 VNĐ

Cân điện tử Omron HN-289

Giá niêm yết: 650.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 600.000 VNĐ