MÁY XÔNG MŨI HỌNG

Máy xông khí dung mũi họng Omron NE C106

Giá niêm yết: 830.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 750.000 VNĐ

MÁY XÔNG KHÍ DUNG CẦM TAY ROSSMAX NH60

Giá niêm yết: 1.250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.150.000 VNĐ

Máy xông Philip

Giá niêm yết: 950.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 850.000 VNĐ

Máy xông mũi họng nén khí NE-C900

Giá niêm yết: 2.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.400.000 VNĐ

Máy xông khí dung Rossmax - NA90 Bảo hành 8…

Giá niêm yết: 1.290.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 900.000 VNĐ

MÁY XÔNG KHÍ DUNG BEURER IH18

Giá niêm yết: 1.050.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.000.000 VNĐ

MÁY XÔNG MŨI HỌNG BEURER IH25/1

Giá niêm yết: 1.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.400.000 VNĐ

Máy xông mũi họng Omron dạng lưới NE-U22

Giá niêm yết: 6.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 6.700.000 VNĐ

Máy xông mũi họng Omron C28

Giá niêm yết: 1.450.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.400.000 VNĐ

Máy xông mũi họng Omron nén khí NE-C803

Giá niêm yết: 870.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 850.000 VNĐ