MÁY XÔNG MŨI HỌNG

Máy xông khí dung cầm tay Yuwell M102

Giá niêm yết: 1.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 990.000 VNĐ

Máy xông khí dung siêu âm Sanity AP 2717 Pro

Giá niêm yết: 1.480.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.190.000 VNĐ

Máy xông mũi họng Beurer IH21

Giá niêm yết: 1.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.190.000 VNĐ

Máy xông khí dung SHIZU AIR thương hiệu NHẬT BẢN…

Giá niêm yết: 900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 749.000 VNĐ

Máy Xông Mũi Họng CompMist NEW BẢO HÀNH 5 NĂM

Giá niêm yết: 699.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550.000 VNĐ

Máy xông khí dung Omron NE-C101

 

Giá khuyến mãi: 850.000 VNĐ

Máy xông khí dung mũi họng Omron NE C106

Giá niêm yết: 830.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 750.000 VNĐ

MÁY XÔNG KHÍ DUNG CẦM TAY ROSSMAX NH60

Giá niêm yết: 1.250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.150.000 VNĐ

Máy xông mũi họng nén khí NE-C900

Giá niêm yết: 2.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.400.000 VNĐ

Máy xông khí dung Rossmax - NA90 Bảo hành 8…

Giá niêm yết: 1.290.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 900.000 VNĐ

MÁY XÔNG KHÍ DUNG BEURER IH18

Giá niêm yết: 1.050.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 950.000 VNĐ

MÁY XÔNG MŨI HỌNG BEURER IH25/1

Giá niêm yết: 1.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.400.000 VNĐ