THIẾT BỊ THEO DỎI SỨC KHỎE

Xe lăn đa năng có bô vệ sinh ngã nằm…

Giá niêm yết: 3.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.150.000 VNĐ

Máy đo huyết áp bắp tay FACARE TD-3128 kết nối…

Giá niêm yết: 1.650.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 990.000 VNĐ

Máy đo huyết áp bắp tay Jumper JPD-HA210

Giá niêm yết: 790.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 599.000 VNĐ

Máy đo huyết áp bắp tay Rossmax X1

Giá niêm yết: 960.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 799.000 VNĐ

Ống nghe 2 mặt cho người lớn Spirit CK-601P

Giá niêm yết: 580.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 450.000 VNĐ

Tai nghe Yamasu Nhật Bản, Ống nghe huyết áp Yamasu

Giá niêm yết: 150.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 120.000 VNĐ

Đầu huyết áp cơ Yamasu Trẻ Em

Giá niêm yết: 410.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 350.000 VNĐ

BỘ HUYẾT ÁP CƠ ALPK2 TRẺ EM

Giá niêm yết: 750.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 700.000 VNĐ

Máy Đo huyết Áp Có giọng nói Yuwell YE650D

Giá niêm yết: 1.100.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 900.000 VNĐ

Máy đo đường huyết cao cấp Yuwell 710

Giá niêm yết: 850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 390.000 VNĐ

Hộp 50 Que thử đường huyết Yuwell Y330

Giá niêm yết: 250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 220.000 VNĐ