DỤNG CỤ ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Máy đo đường huyết cao cấp Yuwell 710

Giá niêm yết: 850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 390.000 VNĐ

Hộp 50 Que thử đường huyết Yuwell Y330

Giá niêm yết: 250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 220.000 VNĐ

Que thử đường huyết EasyGluco lọ 25 que

Giá niêm yết: 150.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 119.000 VNĐ

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT FACARE FC-G1168 (BLUETOOTH) KẾT NỐI VỚI…

Giá niêm yết: 1.700.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 690.000 VNĐ

Que thử đường huyết FaCare FC-G168 (TD-4277)

Giá niêm yết: 250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 175.000 VNĐ

Kim chích máu Onetouch Delica Plus hộp 25 que

Giá niêm yết: 60.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 50.000 VNĐ

Máy đo đường huyết OneTouch Select Plus Simple

Giá niêm yết: 1.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 790.000 VNĐ

Que thử đường huyết Ontouch Select Plus

Giá niêm yết: 230.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 220.000 VNĐ

Que thử đường huyết Accu Chek instant hộp 25 que

Giá niêm yết: 273.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 249.000 VNĐ

Máy đo đường huyết Accu Chek instant

Giá niêm yết: 1.350.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 990.000 VNĐ

Trụ kim lấy máu Accu chek FastClix ( Máy Accu…

Giá niêm yết: 85.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 70.000 VNĐ

Kim dẹp lấy máu sử dụng cho máy đo đường…

Giá niêm yết: 40.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 25.000 VNĐ