MÁY TRỢ THÍNH – MÁY ĐIẾC

MÁY TRỢ THÍNH NHẬT CÓ DÂY ĐEO RIONET HA-20DX

Giá niêm yết: 1.280.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.200.000 VNĐ

Máy trợ thính Beurer HA50

Giá niêm yết: 1.550.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

Máy trợ thính Beurer HA20

Giá niêm yết: 930.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 800.000 VNĐ

Máy trợ thính Rionet HB-23P

Giá niêm yết: 2.160.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.100.000 VNĐ

Máy trợ thính Axon X-136

Giá niêm yết: 310.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 260.000 VNĐ

Máy trợ thính HA-93

Giá niêm yết: 300.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 250.000 VNĐ

Máy trợ thính Axon V-163

Giá niêm yết: 300.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 250.000 VNĐ