ĐÈN Y TẾ

ĐÈN HỒNG NGOẠI TRỊ LIỆU 150W BEURER IL35

Giá niêm yết: 1.430.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.300.000 VNĐ

Đèn hồng ngoại TNE

Giá niêm yết: 400.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 350.000 VNĐ

BÓNG ĐÈN HỒNG NGOẠI PHILIP 100W

Giá niêm yết: 300.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 250.000 VNĐ

BÓNG ĐÈN HỒNG NGOẠI PHILIP 150W

Giá niêm yết: 410.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 380.000 VNĐ

ĐÈN HỒNG NGOẠI TRỊ LIỆU 100W BEURER IL11

Giá niêm yết: 750.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 620.000 VNĐ

ĐÈN HỒNG NGOẠI TRỊ LIỆU 150W BEURER IL21

Giá niêm yết: 1.012.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 950.000 VNĐ

ĐÈN HỒNG NGOẠI TRỊ LIỆU 150W CÓ HẸN GIỜ BEURER…

Giá niêm yết: 1.250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.130.000 VNĐ

ĐÈN HỒNG NGOẠI BEURER IL50

Giá niêm yết: 1.930.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.850.000 VNĐ