MÁY ĐO HUYẾT ÁP

Máy đo huyết áp bắp tay BP A1 Easy

Giá niêm yết: 800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 750.000 VNĐ

Huyết áp cơ Microlife AG1-20

Giá niêm yết: 380.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 350.000 VNĐ

Huyết áp cơ Yamasu

Giá niêm yết: 540.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 470.000 VNĐ

Máy đo huyết áp Omron HEM-6161

Giá niêm yết: 880.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 800.000 VNĐ

Máy đo huyết áp Omron HEM-6181

Giá niêm yết: 1.250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.200.000 VNĐ

Máy đo huyết áp Omron HEM-8712

Giá niêm yết: 890.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 800.000 VNĐ

Máy đo huyết áp Omron bắp tay HEM-7130

Giá niêm yết: 1.350.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.250.000 VNĐ