MÁY ĐO HUYẾT ÁP

Máy đo huyết áp Omron cao cấp không dây HEM…

Giá niêm yết: 3.250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.000.000 VNĐ

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BC40

Giá niêm yết: 900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 649.000 VNĐ

MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY MICROLIFE B6 ADVANCED CONNECT

 

Giá khuyến mãi: 2.850.000 VNĐ

MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY MICROLIFE B3 AFIB ADVANCED

 

Giá khuyến mãi: 2.100.000 VNĐ

Máy đo huyết áp Microlife BP A6 Basic

 

Giá khuyến mãi: 1.950.000 VNĐ

MÁY ĐO HUYẾT ÁP MICROLIFE B3 BASIC

 

Giá khuyến mãi: 1.350.000 VNĐ

MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ MICROLIFE B2 BASIC

 

Giá khuyến mãi: 1.120.000 VNĐ

MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ MICROLIFE B2 EASY

 

Giá khuyến mãi: 870.000 VNĐ

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM44

Giá niêm yết: 1.400.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.000.000 VNĐ

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM40

Giá niêm yết: 1.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 870.000 VNĐ

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM28A

Giá niêm yết: 1.100.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 750.000 VNĐ

Máy Đo Huyết Áp Tự Động HEM-7320

Giá niêm yết: 2.660.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.500.000 VNĐ