Sản phẩm

Máy Đo Huyết Áp Tự Động HEM-7320

Giá niêm yết: 2.660.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.500.000 VNĐ

Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay HEM-6181

Giá niêm yết: 1.250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.200.000 VNĐ

Máy Đo Huyết Áp Tự Động HEM-7361T

Giá niêm yết: 2.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.600.000 VNĐ

Máy Đo Huyết Áp Tự Động HEM-7156

Giá niêm yết: 1.450.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.350.000 VNĐ

Máy Đo Huyết Áp Tự Động Omron HEM-7121

Giá niêm yết: 1.120.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.050.000 VNĐ

Kim Cannula tiêm filler, botox, mỡ tự thân Hàn Quốc

Giá niêm yết: 20.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 16.000 VNĐ

Ống đặt nội khí quản có bóng Greetmed GT014-100 (hoặc…

Giá niêm yết: 25.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 18.000 VNĐ