Sản phẩm

Đai kéo cột sống cổ Phana

Giá niêm yết: 250.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 200.000 VNĐ

Khung tập đi inox Phana PN44I

Giá niêm yết: 950.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 800.000 VNĐ

Khung tập đi có ghế ngồi Lucass W9 hợp kim…

Giá niêm yết: 900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 750.000 VNĐ

Xe lăn đang năng inox có bô vệ sinh, bàn…

Giá niêm yết: 4.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 4.490.000 VNĐ

Xe lăn simily khung inox Phana PN59IL

Giá niêm yết: 3.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.290.000 VNĐ

Xe lăn simily khung sắt Phana PN55SL

Giá niêm yết: 3.300.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.900.000 VNĐ

Xe lăn cao cấp Lucass X37BJ thép sơn tĩnh điện,…

Giá niêm yết: 2.850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.500.000 VNĐ

Xe lăn nhôm có thắng Lucass X91L

Giá niêm yết: 2.850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.500.000 VNĐ

Xe lăn nhôm đa năng Lucass X7L bánh mâm

Giá niêm yết: 3.950.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.800.000 VNĐ

Xe lăn đa năng có bô vệ sinh ngã nằm…

Giá niêm yết: 3.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.150.000 VNĐ