Sản phẩm

Máy đo đường huyết Safe Accu - Sinocare

Giá niêm yết: 1.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 500.000 VNĐ

Máy đo đường huyết OGCare

 

Giá khuyến mãi: 1.100.000 VNĐ

Máy đo đường huyết ONETOUCH Ultra Plus

Giá niêm yết: 1.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.495.000 VNĐ

Máy đo đường huyết ONETOUCH SelectSimple

Giá niêm yết: 1.390.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.190.000 VNĐ

Máy tăm nước cầm tay Procare A10

Giá niêm yết: 1.100.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 950.000 VNĐ

Máy tăm nước du lịch Procare A3

Giá niêm yết: 1.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.350.000 VNĐ

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ON-CALL PLUS

Giá niêm yết: 1.550.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 890.000 VNĐ

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BC40

Giá niêm yết: 900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 649.000 VNĐ

MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY MICROLIFE B6 ADVANCED CONNECT

 

Giá khuyến mãi: 2.850.000 VNĐ

MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY MICROLIFE B3 AFIB ADVANCED

 

Giá khuyến mãi: 2.100.000 VNĐ

Máy đo huyết áp Microlife BP A6 Basic

 

Giá khuyến mãi: 1.950.000 VNĐ

MÁY ĐO HUYẾT ÁP MICROLIFE B3 BASIC

 

Giá khuyến mãi: 1.350.000 VNĐ