Sản phẩm

Máy tạo oxy 5 lít YUWELL 8F 5A

Giá niêm yết: 13.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 13.000.000 VNĐ

Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 3M 9002,…

Giá niêm yết: 23.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 20.000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoài đo trán Uright TD 1242

Giá niêm yết: 1.100.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 600.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Microlife NC200

Giá niêm yết: 1.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.100.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử hồng ngoại AGU NC8

Giá niêm yết: 850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 700.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Yuwell YT 1

Giá niêm yết: 1.100.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.000.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đo tai, đo trán Beurer FT65…

Giá niêm yết: 950.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 850.000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại Rossmax HA50

Giá niêm yết: 900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 800.000 VNĐ

Nhiệt kế đo trán Omron MC 720

Giá niêm yết: 990.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 900.000 VNĐ

CỒN LÍT 90 ĐỘ - CAN 30 LÍT

Giá niêm yết: 1.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.110.000 VNĐ

CỒN LÍT 70 ĐỘ - CAN 30 LÍT

Giá niêm yết: 1.110.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.050.000 VNĐ