VẬT TƯ TIÊU HAO Y TẾ

Ống đặt nội khí quản có bóng Greetmed GT014-100 (hoặc…

Giá niêm yết: 25.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 18.000 VNĐ

Túi cho ăn cho bệnh nhân nuôi ăn qua sonde…

 

Giá khuyến mãi: 35.000 VNĐ

Kim truyền tĩnh mạch Vinahankook

Giá niêm yết: 70.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 65.000 VNĐ

Ống tiêm Insulin Omnican 40 I.U.

Giá niêm yết: 325.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 290.000 VNĐ

Ống tiêm Insulin Omnican 100 I.U.

Giá niêm yết: 325.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 290.000 VNĐ