MÁY TĂM NƯỚC

Máy tăm nước Procare A9

Giá niêm yết: 800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 750.000 VNĐ

Máy tăm nước du lịch Cao cấp Procare A6

Giá niêm yết: 2.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.690.000 VNĐ

Máy tăm nước cầm tay WaterSmile WS 136

 

Giá khuyến mãi: 1.690.000 VNĐ

Máy tăm nước cầm tay Procare A10

Giá niêm yết: 1.100.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 950.000 VNĐ

Máy tăm nước du lịch Procare A3

Giá niêm yết: 1.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.350.000 VNĐ