GIƯỜNG Y TẾ - GIƯỜNG BỆNH - GIƯỜNG MASSAGE

ghế xoay inox y tế

Giá niêm yết: 520.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 480.000 VNĐ

Giường massage thẩm mỹ

Giá niêm yết: 1.700.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Giường y tế 2 tay quay

Giá niêm yết: 3.700.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.500.000 VNĐ

Giường y tế 1 tay quay_Inox

Giá niêm yết: 3.150.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.900.000 VNĐ

Giường nâng đầu Inox

Giá niêm yết: 2.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.000.000 VNĐ