VỚ Y KHOA - VỚ GIÃN TĨNH MẠCH

Vớ giãn tĩnh mạch Đùi JOBST_Mỹ

Giá niêm yết: 1.050.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.000.000 VNĐ

Vớ suy tĩnh mạch tay JOBST_ MỸ

Giá niêm yết: 640.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550.000 VNĐ

Vớ suy tĩnh mạch tới Gối JOBST_MỸ

Giá niêm yết: 700.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 630.000 VNĐ

Bó gối – ACTIMOVE

Giá niêm yết: 550.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 530.000 VNĐ