THIẾT BỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bục tựa lưng PN-BL

Giá niêm yết: 600.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 570.000 VNĐ

Giường kéo dãn cột sống lưng kéo cổ 3 khúc

Giá niêm yết: 2.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.350.000 VNĐ

Xe đạp con có guốc

Giá niêm yết: 550.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 500.000 VNĐ

Ghê tập vật lý trị liệu 3 trong 1

Giá niêm yết: 2.350.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.250.000 VNĐ

Ghế tập vật lý trị liệu 4 trong 1

Giá niêm yết: 2.450.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.350.000 VNĐ

Nẹp gỗ y tế

Giá niêm yết: 90.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 80.000 VNĐ

Nạng gỗ VN

Giá niêm yết: 90.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 80.000 VNĐ

Nạng nhôm Lucass

Giá niêm yết: 350.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 300.000 VNĐ

Gậy 3, 4 chân Lucass

Giá niêm yết: 200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 170.000 VNĐ

Gậy 3, 4 chân Lucass

Giá niêm yết: 200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 170.000 VNĐ