XE LĂN - GHẾ BÔ Y TẾ

Xe lăn đang năng inox có bô vệ sinh, bàn…

Giá niêm yết: 4.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 4.490.000 VNĐ

Xe lăn simily khung inox Phana PN59IL

Giá niêm yết: 3.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.290.000 VNĐ

Xe lăn simily khung sắt Phana PN55SL

Giá niêm yết: 3.300.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.900.000 VNĐ

Xe lăn cao cấp Lucass X37BJ thép sơn tĩnh điện,…

Giá niêm yết: 2.850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.500.000 VNĐ

Xe lăn nhôm có thắng Lucass X91L

Giá niêm yết: 2.850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.500.000 VNĐ

Xe lăn nhôm đa năng Lucass X7L bánh mâm

Giá niêm yết: 3.950.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.800.000 VNĐ

Xe lăn bánh mâm Lucass X9B

Giá niêm yết: 1.850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.550.000 VNĐ

Ghế bô tắm đa chức năng Lucass X-12

 

Giá khuyến mãi: 1.490.000 VNĐ

Ghế Bô Vệ Sinh Lucass GX-200 Khung Nhôm Cao Cấp

Giá niêm yết: 2.400.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.990.000 VNĐ

GHẾ BÔ - XE LĂN NHÔM ĐA NĂNG GBM-018

Giá niêm yết: 2.700.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.490.000 VNĐ