XE LĂN - GHẾ BÔ Y TẾ

Ghế bô Lucass GX-300

Giá niêm yết: 1.100.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 950.000 VNĐ

Ghế bô vệ sinh Lucass GX-900

Giá niêm yết: 1.600.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.450.000 VNĐ

Ghế bô mặt nệm G-17

Giá niêm yết: 850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 750.000 VNĐ

Ghế Bô Có Bánh Xe G969

Giá niêm yết: 1.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 850.000 VNĐ

Ghế Bô không bánh xe mắt nhựa G-26

Giá niêm yết: 850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 800.000 VNĐ

Ghế bô sắt G289

Giá niêm yết: 600.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550.000 VNĐ

Xe lăn thường X-9

Giá niêm yết: 1.700.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Xe lăn caro X-97

Giá niêm yết: 1.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.700.000 VNĐ

Xe lăn care có thắng X-97J

Giá niêm yết: 1.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.800.000 VNĐ

Xe lăn có bô Lucass X-8

Giá niêm yết: 2.150.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.000.000 VNĐ

Xe lăn nhôm du lich Lucass X-63L

Giá niêm yết: 2.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.300.000 VNĐ

Xe lăn đa năng Lucass X-607

Giá niêm yết: 3.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.000.000 VNĐ