MÁY TẠO OXY – BÌNH OXY - TÚI OXY

Máy tạo oxy Owgels OZ-5-01TW0 - Có Xông Mũi

Giá niêm yết: 14.600.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 13.500.000 VNĐ

Máy tạo oxy Philips EverFlo

Giá niêm yết: 20.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 19.000.000 VNĐ

Máy tạo oxy Owgels -OZ-3-01TWO

Giá niêm yết: 12.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 11.500.000 VNĐ

Máy tạo oxy Owgel -ZY-603

Giá niêm yết: 8.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 7.000.000 VNĐ

MÁY TẠO OXY 3 LÍT 7F-3W XÔNG KHÍ DUNG

Giá niêm yết: 7.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 6.900.000 VNĐ