NHIỆT KẾ - ẨM KẾ

Nhiệt kế hồng ngoài đo trán Uright TD 1242

Giá niêm yết: 1.100.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 600.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Microlife NC200

Giá niêm yết: 1.200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.100.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử hồng ngoại AGU NC8

Giá niêm yết: 850.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 700.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Yuwell YT 1

Giá niêm yết: 1.100.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.000.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đo tai, đo trán Beurer FT65…

Giá niêm yết: 950.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 850.000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại Rossmax HA50

Giá niêm yết: 900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 800.000 VNĐ

Nhiệt kế đo trán Omron MC 720

Giá niêm yết: 990.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 900.000 VNĐ

Nhiệt Kế Ẩm Kế Tự Ghi Elitech RC-4HC

Giá niêm yết: 1.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC-246

Giá niêm yết: 120.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 100.000 VNĐ

Nhiệt ẩm kế điện tử Tanita TT-538

Giá niêm yết: 1.020.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 950.000 VNĐ

Nhiệt ẩm kế Tanita TT513

Giá niêm yết: 300.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 250.000 VNĐ