NHIỆT KẾ - ẨM KẾ

Nhiệt kế hồng ngoại Rossmax HA50

Giá niêm yết: 900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 699.000 VNĐ

Nhiệt Kế Ẩm Kế Tự Ghi Elitech RC-4HC

Giá niêm yết: 1.900.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.500.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đo ở trán Omron MC-720

Giá niêm yết: 955.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 890.000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC-246

Giá niêm yết: 120.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 100.000 VNĐ

Nhiệt ẩm kế điện tử Tanita TT-538

Giá niêm yết: 1.020.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 950.000 VNĐ

Nhiệt ẩm kế Tanita TT513

Giá niêm yết: 300.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 199.000 VNĐ

Nhiệt ẩm kế Beurer HM16

Giá niêm yết: 380.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 350.000 VNĐ

Nhiệt kế cơ học đo nhiệt độ phòng Anymetre TH108

Giá niêm yết: 100.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 60.000 VNĐ

Nhiệt ẩm kế Hàn Quốc

Giá niêm yết: 200.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 170.000 VNĐ