BỘ NHẤN MÍ

BỘ NHẤN MÍ

✔️ 1 compa ✔️ 1 kéo thẳng ✔️ 1 pen kẹp kim ✔️ 1 cán dao ✔️ 1 nhíp ✔️ 1 cây nhấn mí


Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM